Från dåtid till nutid

Flerfärgade pudlar har alltid funnits och därför är deras historia samma som pudelns historia. När de mindre pudlarna blev populära i societeten fann man att de konstnärliga frisyrerna inte gjorde sig lika bra på de flerfärgade, och de solida färgerna blev mer populära. Eftersom de flerfärgade anlagen är recessiva har de lyckats hänga kvar i aveln. Det händer än idag att det föds flerfärgade valpar i solida kullar.

Black and tan och harlekin.

Den första Tyska standarden för black and tan och harlekin skrevs 1980 av Liselotte Eckstein. Hon presenterade dessa två färgerna på Fci:s vetenskapliga kommissions konferens i München, där hon kunde redovisa de 10 generationerna som krävs i aveln. Tyvärr ville inte Frankrike, som är pudelns hemland gå med på det, så avel inom FCI (Federation Cynologique Internationale) tilläts inte. Däremot gav Tyskland färgerna nationellt erkännande.

En liten skara entusiaster fortsatte avla på de tvåfärgade pudlarna, men eftersom avelsbasen var smal blev det problem såsom långa underkäkar, överbett, och andra tandfel. Även färgerna påverkades negativt. Nu kunde man inte komma längre, och de tvåfärgade pudlarna höll på att dö ut.

2005 beslöt DPK (Deutschen Pudel-Klub e.V.) tillåta att black and tan pudlar paras med svarta och aprikos, och harlekin med svarta pudlar. Nu kunde aveln med tvåfärgade pudlar ta fart och både färg och exteriör förbättrades.

Andra länder som följt Tysklands exempel att godkänna black and tan och harlekin som nationella färger är Ryssland, Ukraina, Österrike, Ungern, Tjeckien och Schweiz.

2012-08-30 Skickade FCI ut ett cirkulär med uppmaning från SCC (Société Centrale Canine ”Franska Kennelklubben”) att tvåfärgade pudlar inte får kallas för pudlar, varken i stamtavlor, utställningskataloger eller andra officiella dokument. [2] Detta ledde till att ett flertal länder slutade registrera flerfärgade pudlar.

2013-03-01. VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen, ”Tyska kennelklubben”) beslutade tillsammans med representanter från de fyra tyska pudelklubbarna DPK, VDP (Verband der Pudelfreunde Deutschland e.V), ADP (Allgemeiner Deutscher Pudelklub(ADP) e.V.) och PzV(Pudel-Zucht-Verband 82 e.V) enhälligt att det exprimentella avelsprogrammet ”Multicolor Pudel” skulle förlängas på obestämd framtid.

I Oktober 2013 beslutade SCC att de i Frankrike skall öppna en ny stambok för flerfärgade pudlar och kalla dem "Chien particolore à poil frisé". [3] Detta betyder att Frankrike skapar en ny nationell ras, inte att alla tvåfärgade pudlar automatiskt kommer att byta ras till "Chien particolore à poil frisé". I Tyskland har man redan tagit beslutet att de kommer att fortsätta som tidigare.

I Juni 2014 publicerade CCF ("Franska Pudelklubben") en standard för Chien Particolore à poil frisé. [5] Den publicerades i klubbens medlemstidning. Man har helt enkelt tagit standarden för pudeln och gjort lite ändringar i den. Man har skrivit en annan historia, tagit bort alla färger och lagt till färger för den nya rasen. Avsnittet med utställningsfrisyrer är reducerat från 589 ord till 25! Det är CCF som ska förvalta denna "nya" nationella ras i Frankrike. Färger som godkänns på den "nya rasen" är Svart/vit, brun/vit, Blå/vit, Fawn/vit, tricolour (svart/vit med tan tecken), black and tan, brown and tan och brindle. Man har glömt bort grå/vit, sobel och "wildsobel"(agouti).

2015-01-01 Började man återigen registrera flerfärgade pudlar i Tjeckien. Då man fått rekommendationen från FCI att de skulle registreras som pudlar, men med tillägget att färgen ej var standardenlig (så som vi gör här i Sverige).

2015-08-23 Över ett år senare undrar jag vad som sedan skett med den "nya" rasen i Frankrike. Det har varit svårt att få fram information om detta. På CCF:s hemsida finns det ingen information om Chien particolore à poil frisé, inte ens standarden ligger ute där. Den enda standard man kan hitta på internet är den som publicerades i CCF:s medlemstidning, som jag fått tag på, en dålig scanning från tidningen. Enligt uppgift från Christelle Varnier, som är ordförare i Club Français des Amateurs de Caniches, finns det 6-7 Chien particolore à poil frisé registrerade i Frankrike, och avelsrestriktionerna är hårdare än för pudel. En Chien particolore à poil frisé måste vara PRCD-A och patella fri för att få användas i avel. Denna utveckling har lett fram till att Club Français des Amateurs de Caniches:s styrelse fattat beslutet att ansluta sig till Alianz Canine Worldwide [16], som är en organisation som konkurrerar med FCI. I Alianz Canine Worldwide är flerfärgade pudlar godkända.

I januari 2016 nås vi av ryktet att man godkänt harlekin och black ant tan pudlar nationellt i Schweiz. 5 Mars fattades beslutet på ett möte i Schweizerisher pudel-club SPC ("Schweiziska Pudelklubben"). [17]

Även Norska pudelklubben har beslutat sig för att lägga fram förslag till Norska Kennel klubben om att häva avelsförbudet i Norge och registrera flerfärgade pudlar på det sättet som sker i Finland. [18]

Vi uppmärksammar att några tvåfärgade pudlar registreras i NKK utan avelsspärr under slutet av år 2016, och den 27 Januari år 2017 får vi äntligen bekräftelsen från NPK att avelsspärren är hävd. [19]

I Augusti 2016 nås vi av nyheten att man i Danska Pudelklubben beslutat sig för att arbeta för att ta bort avelsspärren på harlekin och black and tan pudlar. Man vill även att de ska kunna ställas ut på DPK:s egna utställningar. I samband med detta bjöds harlekin och black and tan tecknade pudlar för första gången i historien in på en inofficiell utställning i Danmark. Den 3/9 2016 i Køge deltog således Maylines kennel till att skriva ett stycke Dansk pudelhistoria [20]

2017-10-10 Nås vi av det glädjande beskedet från Danmark att harlekin och Black and tan färgade pudlar nu kommer att kunna registreras i Danska Kennelklubben. Danska Pudelklubben ville gå steget längre, och godkänna färgerna black and tan och harlekin så de skulle kunna konkurrera på utställning, men danska kennelklubben tog upp frågan i Nordisk kennelunion, och där blev det avslag.

I November 2017 går flera arga ägare av flerfärgade pudlar ut i sociala medier och berättar med både ord och bildbevis att Franska Pudelklubben stulti foton på deras pudlar och lagt i en brochyr med standarden för Chien particolore à poil frisé. De är mycket upprörda över att deras flerfärgade pudlar med stamtavlor från FCI får illustrera Franska Pudelklubbens påhittade ras. "Standard illustré et commenté" heter brochyren, och det betyder "Standard illustrerad och kommenterad". Denna brochyr har man sålt på hundutställningar i Frankrike. Efter detta återkallas brochyren. [21]

I Juli 2019 kom kennelklubbarna i Frankrike, Italien, Spanien och Portugal överrens om att skapa Latin Canine Alliance, en slags sammanslutning liknande Nordisk kennelunion som vi har här i Norden. I denna alliansen ska man bland annat arbeta för ömsesidigt erkännande av inhemska raser som ännu inte erkänns av FCI, så att de kan delta i utställningar och i de fyra ländernas stamböcker. Man ska skapa en slags grupp 11 där man samlar ihop alla nationella raser som idag inte är godkända av FCI.

 2020. Nederländerna beslutar sig för att följa Frankrikes exempel och kalla flerfärgade pudlar för Chien particolore à poil frisé. [22]

Åren går och fler länder följer Nederländernas exempel . Framför allt i östeuropa börjar de flerfärgasde pudlarna kallas för Chien particolore à poil frisé. Under år 2021 gör Frankrike en helomvändling och utan att diskutera med uppfödare eller andra ändrar Franska pudelklubben namnet på rasen till Chien pluricolore à poil frisé, och gör lite ändringar i standarden. Man ändrar från fyra storlekar till tre och ändrar svansföringen. Detta för att de båda raserna ska vara mer olika. Ryktet säger att dåvarande president i Franska Pudelklubben haft ett samtal med presidenten för FCI. Så när andra länder följer efter byter de plötsligt namn i Frankrike. I de länder som följt heter de fortfarande particolour. 

I Ryssland har man flera gånger ändrat namn på de flerfärgade pudlarna 

2008-01-26 Registrerades de som pudlar. 

2010-09-08 Beslutades det att det var ett ”tekniskt fel” att registrera dem som pudlar, så man skapade nya raser. De svart/vita pudlarna registrerades som ”Harlequin” och de med färgen black & tan som ”Phantom” med tillägget ”breed non rekognized by FCI”. Om det föddes en flerfärgad valp i en pudelkull registrerades den som antingen Harlequin eller Phantom beroende på vilken färg den hade. Denna hund fick en blank stamtavla med bara sitt eget namn. Därför finns det ibland luckor i stamtavlorna på flerfärgade pudlar med ryska hundar i stamtavlan. 2019-10-02 registrerades de åter som pudel. Under tiden de registrerades som pudlar försvann luckorna i stamtavlorna. 

2021-09-15 ändrades rasnamnet från pudel till att bli CPPF. Denna ändring leder till att vi inte längre kan importera flerfärgade pudlar från Ryssland och få dem registrerade som pudlar i SKK. 

 2022-11-22 I Italien har man nu beslutat sig för att stamboksföra flerfärgade pudlar under nammnet Barbone Italiano (Italiensk pudel). Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI, "Italienska Kennelklubben") har gett Club Cani Compagnia (CCC, En specialklubb för mindre sällskapsraser under ENCI) uppdraget att bjuda in flerfärgade pudlar till mönstring för att kunna stamboksföra dem. Man har tagit fram ett utkast tillstandard för dem och förklarar i historiken att pudelns ursprungsland är Italien. Man menar att denna hundtyp härstammar från de gamla Italienska Kärr och vattenhundarna, och när kärren försvann fann dessa hundar andra användningsområden. En del blev tryffelletare och andra spreds över Europa som cirkushundar. På detta vis fann pudeln vägewn till Frankrike där de för att skilja dem från arbetshundar till att bli socitetshundar avlade fraqm enfärgade exemplar. [23]

 

Black and tan och harlekin i Sverige.

Som jag skrivit tidigare händer det att det föds flerfärgade pudlar i solida kullar. I SKK:s avelsdata kan man hitta svartvita, rödvita och gråvita harlekintecknade pudlar. Det finns också black and tan, brown and tan och brindle. En del av dessa är registrerade med den färg de faktiskt visar och har fått ett ”X” i stamtavlan. ”X” betyder ”ej standardenlig färg”. Andra återfinns under den färg de har mest av.

De första valpkullarna i Sverige med tvåfärgade föräldrar registrerades år 2010.

FCI:s cirkulär 49-2012 leder till att SPK (Svenska Pudelklubben) skickar ett brev till SKK (Svenska Kennelklubben) med frågan hur SKK ställer sig till FCI:s cirkulär.

SPK skriver också att det händer att det föds fel/flerfärgade valpar efter renrasiga solida pudlar, och att det vore olyckligt om dessa färger skulle hänföras till en annan ras. Lite längre ner står det att SPK tycker att det är viktigt att valpar efter felfärgade pudlar kan registreras eftersom det medför att föräldradjuren följer det hälsoprogram som gäller för rasen. SPK:s brev till SKK

SKK:s Avelskommitté svarade bland annat så här: ”Enligt SKKs avelspolicy ska kennelklubben istället verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasers sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt hundmaterial. Beslöt AK uttala att när en recessiv genvariant av en färg/teckning hos t.ex. pudel dubbleras och därmed kommer till uttryck hos en avkomma så innebär detta inte att avkomman är blandras.” På SPK:s årsmöte 6-7 april 2013 beslutades det att SPK skulle skicka in en motion till SKK om avelsförbud på två- och flerfärgade pudlar. Tyvärr har jag inte lyckats hitta den motionen, men SKK gav avslag på den.

I julnumret av tidningen Hundsport 2013 lade åtta uppfödare av tvåfärgade pudlar ut en annons med en julhälsning. [9] Detta ledde till en het debatt i olika sociala medier och forum på internet och resulterade i att SPKs Södra avdelning skrev en proposition ”Registreringsförbud flerfärgade pudlar”[10], och SPKs Västra avdelning skrev en proposition där de vill "försvåra för att två och flerfärgade pudlar används i aveln" [11] sidan 18.

Den 5-6 april 2014 hade Svenska Pudelklubben sitt årsmöte "pudelfullmäktige". På detta möte beslutades det att SPK:s centralstyrelse i alla kommande protokoll under rubriken "flerfärgade hundar" redogör för genomförda och planderade aktiviteter i denna frågeställning. Det beslutades även att SPK får i uppdrag att arbeta för att registreringsförbud införs på kullar där ena eller båda föräldrarna är flerfärgade, och att man även ska arbeta för att importerade hundar inte skall få registreras i SKK. [12]

På SPK:s styrelsemöte den 23/10-2014 meddelade ordföraren att en motion om registreringsförbud på flerfärgade pudlar är inskickad till SKK/AK enligt beslutet från pudelfullmäktige 2014. [13] SKK svarade som väntat nej på SPK:s begäran om registreringsförbud. [14]

Den 14/6-2016 hade SPK:s centralstyrelse telefonmöte. Av protokollet framgår det att flerfärgade pudlar inte får komma med på några listor för Årets pudlar. Detta gäller t. ex lydnads- rally- viltspår- agility mm. Detta beslut grundar de i SPK:s policy om flerfärgade pudlar.

Frågan om de tvåfärgade pudlarnas vara eller inte vara är väl ännu inte avgjord, men SKK har två gånger gett svaret att avelsförbud strider mot SKK:s avelspolicy.

Vad grundar då SKK sitt beslut på är det kanske många som frågar sig. I tidningen Hundsport Special nr 4/2010 sidan 65 finns följande att läsa:

"En uppgift som blivit mer angelägen för Breeding Comission är att förhindra avknoppningen  av nya raser från de redan existerande eftersom det inverkar på ett negativt sätt på den befintliga populationens genetiska bredd. Ett sådant fall rör brokiga pudlar med andra ord hundar med icke –godkända  färger- som i huvudsak förekommer i  Tyskland, men även på andra håll. Också här i Sverige har vi exempel på såväl black-and-tanfärgade pudlar som de svartvita. Problem uppstår när ägarna till dessa hundar både vill ställa ut och avla på dem inom de etablerade kennelorganisationerna. Rasstandarden som i det här fallet är formulerad i ursprungslandet Frankrike accepterar bara enfärgade hundar i en begränsad mängd kulörer. FCI:s Breeding Commission hoppas nu kunna påverka kennelklubbar generellt att tillåta t ex nya färger och färgställningar inom de egna nationella raserna i avsikt att undvika att så många nya raser uppstår."

I Hundsport Special nr 4/2013 sidan 57 finns följande att läsa:

"Svenska pudelklubben hade till mötet inkommit med en begäran om att AK automatiskt ska belägga pudlar med pälsfärg som inte är tillåten enligt rasstandarden med avelsspärr. En spärr innebär att eventuella avkommor efter sådan hund inte kan registreras i SKK. Användningen av en spärrad hund i aveln blir i förlängningen ett brott mot SKKs grundregler. 
Frågan om flerfärgade pudlar har varit uppe på AKs bord tidigare, bland annat på fjolårets sista möte. Då kom frågan från SKKs Utställnings kommitté med anledning av att den internationella kennelunionen FCI uppmanade medlemsländerna, utifrån ett uppdrag från franska kennelklubben att inte registrera tvåfärgade pudlar. AK kunde konstatera att SKK, oavsett andra länders ställningstagande, kommer att följa skrivningen i SKKs avelspolicy. Den säger uttryckligen att Kennelklubben ska verka för att ”minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasens sundhet men begränsat möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt avelsmaterial.”
Med anledning av  FCIs uppmaning var frågan sedermera uppe i Nordisk Kennelunions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) som slog fast att den strider mot FCIs egna ”Breeding  Rules” där det sägs att alla valpar i en kull ska registreras. NKUs Vetenskapliga kommitté uttalade också att man hyser uppfattningen att färger inte bör vara en anledning till att begränsa registreringsmöjligheterna och att ämnet diskuteras i FCIs Breeding Commission, Standars Commission och Scientific Commission som instämmer i NKUs synpunkter."

 År 2021 röstas två motioner angående avelsförbud på felfärgade hundar igenom i SKK:s kennelfullmäktige. I praktiken innebär det att det är upp till rasklubbarna att ansöka om avelsspärr. Man skulle ju kunna tro att de klubbar som lagt motionerna skulle vara de första att ansöka om avelsspärr, men det var Svenska Pudelklubben som kom först. De dammade av ett gammalt beslut från 2014. I efterhand har de på årets Pudelfullmäktige röstat fram en preposition som ger dem möjlighet att plocka upp beslut som är upp till 10 år gamla. 

I januari 2022 bildades föreningen Svenska klubben för flerfärgade pudlar, för att slå vakt om våra flerfärgade pudlar.     

 

 Källhänvisningar:

2 Fci:s cirkulär nr 49-2012

Chien particolore à poil frisé

Standard du Chien Particolore à poil frisé

Julhälsning

14 http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-6-2014.pdf § 116

16 http://alianzfederation.org

17 Mötesprotokoll från Schweizerisher pudel-club SPC

18 Mötesprotokoll från Norsk Puddelklub

19 http://puddelklubb.no/registrering-av-flerfarget-pudler/#more-908

20 Mötesprotokoll från Danska Pudelklubben

21 Standard illustré et commenté

22  https://www.facebook.com/NPCNEDERLANDSEPOEDELCLUB/posts/663037711086286

23 Barbone Italiano


Maylines Kennel * Marie Dahl * 0320-231598 * marie@maylines.se